ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : mdcli10@kku.ac.th
  Contact : 064-4732-8853

All Posts in Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

OrthoKKU alumni 2020

เรียนเชิญพี่น้องชาว ortho kku ทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหาร พูดคุย พบปะสังสรรค์

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์ สำหรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562

Read More